Strata properties 101 4
Logo3 small


Adakah anda berminat untuk membeli sebuah kediaman apartmen mahupun sebuah villa? Adakah anda tahu apa itu skim strata? Sebelum membuat sebarang keputusan untuk membeli kediaman berdasarkan skim strata, anda harus mengambil tahu segala maklumat yang penting mengenai skim tersebut.


Apakah Itu Skim Strata?

Skim strata merupakan suatu pembangunan hartanah yang membahagikan bangunan kepada petak-petak (lot).

Skim strata merupakan satu sistem hartanah yang membolehkan seseorang individu itu memiliki sebahagian daripada sesebuah hartanah (juga dikenali sebagai lot tanah). Pemilik sesebuah petak juga akan berkongsi struktur bangunan umum seperti dinding luar, bumbung, taman, tangga atau mahupun laluan jalan dengan pemilik-pemilik petak yang lain.

Secara automatiknya, setiap pemilik lot dibawah skim strata akan menjadi sebahagian daripada sebuah badan yang diperbadankan atau juga dikenali sebagai perbadanan pengurusan.


Apakah Itu Perbadanan Pengurusan?

Setiap bangunan yang berstatuskan hak milik strata ini akan mempunyai sebuah badan yang dikenali sebagai perbadanan pengurusan yang bertanggungjawab ke atas harta bersama seperti tangga, taman, kolam renang, laluan jalan, pusat dobi, lobi, bahagian luar bangunan dan sebagainya.

Bagi pemilik petak, hak unit ditentukan melalui pelan skim strata. Dalam menjaga hak dan kepentingan setiap pemilik petak dalam mengurus dan menyelenggarakan harta bersama, adalah penting bagi pemilik petak untuk mengiktiraf kelayakan unit mereka dalam menentukan caruman kepada tabung pengurusan serta kelayakan mengundi. Hak unit boleh berubah-ubah untuk setiap unit di dalam skim ini.

Anda perlu tahu akan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan jika anda ingin memiliki hartanah kediaman melalui skim strata.


Pembayaran Caj Penyelenggaraan Dan Pengurusan Kepada Tabung Pengurusan

Pembayaran caj penyelenggaraan dan pengurusan oleh setiap pemilik lot haruslah dilakukan dengan kerap dan baik kepada perbadanan pengurusan dalam memastikan keadaan bangunan dipelihara dan juga kepada skim strata, ini merupakan tanggungjawab perbadanan pengurusan tersebut. Jumlah pembayaran caruman kepada tabung pengurusan ditentukan melalui Mesyuarat Agung Tahunan melalui sistem undian.

Sama seperti penghuni rumah konvensional, perbadanan pengurusan setiap bangunan mempunyai perbelanjaan seperti caj elektrik dan air bagi kawasan umum, kadar cukai, insurans liabiliti awam dan bangunan serta pembaikan dan penyelenggaraan kawasan umum, seperti mengecat bahagian-bahagian harta bersama atau memperbaharui atau menggantikan lalat ganti atau kelengkapan. Aktiviti ini semua dilakukan dengan menggunakan tabung pengurusan yang dibayar oleh setiap pemilik petak.

Setiap kemudahan dan kelengkapan yang disediakan didalam setiap skim hendaklah dipelihara. Oleh itu, pemilik haruslah memastikan keadaan dan kualiti bangunan berada didalam keadaan yang baik dan terpelihara.

Tabung pengurusan khas juga perlu diwujudkan dalam memastikan keadaan bangunan terpelihara dan ia dapat membantu jika terdapat sebarang kerosakan yang teruk dan tabung pengurusan yang sedia ada tidak mencukupi untuk menampung kos pembaikan.

Jika anda mengalami masalah dalam pembayaran caruman, anda boleh berunding dengan perbadanan pengurusan melalui bantuan dari jawatankuasa Strata atau ejen pengurusan strata anda. Namun demikian, perbadanan pengurusan boleh mengenakan tindakan undang–undang melalui Mahkamah Tempatan jika anda masih gagal dalam membuat pembayaran kepada tabung pengurusan.


Ejen Pengurusan

Ejen pengurusan strata boleh dilantik untuk membantu menguruskan skim bagi pihak pemilik. Seorang ejen pengurusan strata hanya boleh dilantik melalui undian majoriti pada mesyuarat agung dan pihak perbadanan pengurusan yang akan menentukan tanggungjawab yang akan diberikan kepada ejen pengurusan itu.

Ejen yang dilantik perlu menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan dan tidak terikat kepada setiap mesyuarat perbadanan yang lain. Namun begitu, jika ejen dan kesemua ahli perbadanan pengurusan dapat menghadiri setiap mensyuarat, ia amatlah disarankan kerana melalui mesyuarat–mesyuarat ini mereka dapat memahami dengan lebih lanjut mengenai perihal skim strata bagi setiap bangunan.


Penguatkuasaan Undang-Undang Kecil

Undang-undang kecil merupakan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap penghuni hartanah kediaman skim strata itu. Anda dinasihatkan mengambil tahu akan peraturan yang dikenakan melalui undang-undang kecil skim strata ini kerana ia mampu menjejaskan kualiti kehidupan harian anda.


Kami di PropSocial berharap agar artikel mengenai skim strata ini dapat membantu anda. Terdapat beberapa kelebihan dalam memiliki hartanah kediaman berasaskan strata seperti mudah dijual kerana kadar permintaan yang konsisten dan kos yang lebih rendah berbanding hartanah hakmilik Torrens. Perkara paling penting yang perlu anda titik beratkan adalah mengenal pasti status kewangan perbadanan pengurusan hartanah kediaman strata yang ingin dimiliki. Ini dapat membantu anda mengetahui sama ada status kewangan mereka terjaga dan caj–caj yang perlu dibayar jika anda merupakan seorang pemilik petak di bangunan tersebut.

Anda bersedia untuk mencari kediaman impian? Lengkapkan butiran di sini dan pihak kami akan membantu dalam misi mencari kediaman impian anda.(Translated by: Razaleigh Zain, 11th Jan 2018)


SHARE THIS TOPIC

Chinese ad 4621 326x150 01

Att 1389527671120 10  k.k. sah  4739  small

Hmm ... Now the day , Not only Apartment or Condo got Strata Title , even the Landed also Strata Title ...

Screen shot 2016 01 21 at 8.27.17 pm small

@kksah5097 Yeah landed or not landed also got strata title. The article got mention villa as a strata property example ma, should be landed villas.

Own dp small

Thanks for the useful and educational information provided by the team.

65648440 2406793556070448 9165628430648082432 o small

@admin_ps thanks for sharing