Islamic vs conventional home loan 2
Logo3 small


Jika anda sedang mencari kemudahan pembiayaan pinjaman perumahan terbaik di Malaysia untuk membiayai pembelian rumah idaman anda, kami ada berita baik untuk dikongsikan bersama. Warganegara asing (mempunyai kelayakan Visa untuk tempoh yang lama) atau warganegara Malaysia berpeluang untuk menikmati kemudahan pilihan pembiayaan rumah yang berkonsepkan Islamik atau konvensional.

Tidak kira sama ada anda memilih untuk mendapatkan pinjaman perumahan berkonsepkan konvensional ataupun Islamik, ia tetap akan dapat membantu anda untuk membiayai pembelian perumahan serta memberikan perlindungan insuran. Namun demikian, kedua-dua produk pinjaman ini mempunyai perbezaannya. Mari kita lihat dengan lebih lanjut tentang maklumat kedua-dua produk pinjaman tersebut.Pinjaman Perumahan Konvensional – Bagaimana ia Berfungsi?

Dalam pembiayaan konvensional, pihak bank akan memberikan pinjaman kepada peminjam untuk mendapatkan keuntungan daripada faedah yang dikenakan keatas jumlah prinsipal.

Pembayaran dibuat melalui tempoh yang ditetapkan secara ansuran. Sebahagian daripada setiap ansuran dibayar, ia merangkumi jumlah bagi membayar servis faedah, manakala selebihnya untuk membayar prinsipal.

Faedah ini adalah kos pinjaman yang dikenakan keatas jumlah prinsipal, melalui cara inilah pihak bank akan dapat menjana keuntungan dari produk pinjaman konvensional mereka.

Kadar faedah boleh berdasarkan kadar tetap atau kadar terapung seperti Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) or Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan kontrak pinjaman ini juga dikenali sebagai Perjanjian Kemudahan Pinjaman.

Kebiasaannya, insuran dan caj faedah akan turut termasuk dalam jumlah bayaran bulanan anda.

Jumlah faedah yang dibayar bergantung kepada cara anda membayar jumlah prinsipal, kadar faedah yang ditentukan oleh pihak bank dan masa pembayaran pinjaman bulanan anda.Pinjaman Perumahan Islamik – Bagaimana ia Berfungsi?

Pada umumnya, konsep pinjaman ini adalah pihak bank membeli hartanah atas nama pihak peminjam dan menjual kembali kepada peminjam tersebut pada kadar yang lebih tinggi.

Agama Islam sama sekali mengelakkan urus niaga berasaskan riba, dan sebaliknya memperkenalkan konsep perdagangan (trading) - dimana pihak bank membeli sesuatu bagi pihak peminjam, dan menjualnya semula kepada peminjam dengan kadar keuntungan yang telah dipersetujui.

Kadar keuntungan boleh didasarkan pada kadar tetap atau kadar terapung dan pembayaran kepada bank dibuat melalui ansuran yang sama dengan pembiayaan konvensional.

Kebanyakkan pilihan pembiayaan perumahan Islam di Malaysia hari ini adalah berdasarkan kepada konsep Bai Bithamin Ajil (BBA). Kontrak pinjaman untuk pembiayaan Islam BBA dikenali sebagai Perjanjian Jual dan Beli Balik.

BBA berfungsi dengan harga jualan yang telah ditetapkan, manakala Musyarakah Mutanaqisah (perjanjian perkongsian antara dua pihak) memiliki elemen harga tetap dengan kadar maksima yang telah ditetapkan. Namun begitu, jumlah pinjaman juga bergantung kepada kadar rujukan produk tersebut (BLR atau BFR). Selain itu, terdapat juga kaedah Murabaha (pembayaran harga jualan boleh dibuat secara berperingkat) dan Ijara (kontrak sewaan).Perkara yang Perlu Dititik Berat Sebelum Membuat Pilihan


(i) Pinjaman perumahan berkonsepkan Islam lebih berunsurkan kepada perkongsian. Ini bermaksud jika berlaku masalah dalam penyelesaian pinjaman, pihak bank berkongsi risiko dengan anda, seperti dalam hal pembangunan terbengkalai. Sementara itu, penyedia pinjaman perumahan konvensional tidak akan berkongsi risiko seperti bencana alam.


(ii) Pembiayaan berkonsepkan Islam mungkin lebih mahal, terutamanya dalam kes-kes di mana anda ingin meningkatkan jumlah kemudahan atau mengubah terma penjanjian pembiayaan baru bagi BBA (Perjanjian Jual dan Beli Balik). Pihak Bank boleh meningkatkan kos undang-undang anda kerana terdapat lebih banyak dokumen undang-undang yang terlibat berbanding dengan pinjaman konvensional.

Anda juga boleh menikmati diskaun duti setem 20% bagi dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman Islam jika anda membuat keputusan untuk memilih pinjaman berkonsepkan Islam.


(iii) Konsep penyelesaian awal tidak wujud dalam konsep pembiayaan Islam dan ini bermakna anda tertakluk kepada kadar keuntungan masa depan jika anda membuat keputusan untuk menyelesaikan pembiayaan anda lebih awal (sila ambil maklum atas perkara ini).


(iv) Jika anda memilih untuk meneruskan dengan pembiayaan konvensional, anda akan dikenakan kadar faedah terapung yang tidak mempunyai kadar maksima yang ditetapkan. Tambahan lagi, jika terdapat kes kelewatan dalam pembayaran semula, kadar caj sewa beli konvensional dikenakan yuran sebanyak 8.00% setahun dari ansuran yang sepatutnya, manakala pembiayaan Islam hanya mengenakan bayaran lewat sebanyak 1.00% setahun.


(v) Pinjaman perumahan konvensional adalah lebih telus kerana caj tambahan telah ditetapkan; pembayaran lewat dan isu-isu lain dinyatakan lebih jelas dalam kontrak konvensional.Kesimpulan

Sekarang anda sudah tahu tentang perbezaan diantara konsep pinjaman perumahan berunsurkan Islam dan konvensional. Ini diharap dapat membantu anda mengenal pasti kelebihan dan keistimewaan dari setiap produk pinjaman yang bersesuaian dengan anda.

Lahiriahnya, anda mampu memiliki kedua produk pinjaman ini dan ia terbuka kepada semua. Pilihan antara kedua-dua produk pinjaman ini bergantung pada tawaran yang anda dapatkan dari produk pinjaman tersebut, serta situasi atau tujuan peribadi anda.

Perkara terbaik yang perlu dilakukan adalah untuk memeriksa kedua-dua pilihan (semak dengan bank yang berbeza juga) dan kemudian pilih salah satu produk pinjaman yang menawarkan margin pembiayaan yang paling sesuai, faedah/keuntungan serta cara pembayaran yang lebih mudah.

Sekarang tiba masanya untuk anda mencari hartanah idaman melalui PropSocial, disini anda dapat menbaca ulasan yang benar dan jujur dari komuniti tentang hartanah yang dicari.(Translated by: Razaleigh Zain, 12th Dec 2017)


SHARE THIS TOPIC

Chinese ad 4621 326x150 01

Signature 28 logo  custom  small

@Zara 

I understand there is a lockin period for full settlement... never knew there is a lockin period for partial settlement of principle amount?

Own dp small

Great info shared. I really do not know much on these. Legal and stamp duty is a heartache when it needs to be given at the starting of the time or in the midst of getting the property

Signature 28 logo  custom  small

Conventional or Islamic, I think we can still refinance after the so-called lockin period (if any). We still need to bear in mind the additional legal and stamp duty fees, when we consider to refinance to another mortgage package...

I would suggest to first negotiate with your existing bank, ask nicely and they might just offer you a better deal on loan repayment!

65648440 2406793556070448 9165628430648082432 o small

@admin_ps thanks for sharing